Dragør Sejlklubs aktiviteter varetages af klubbens bestyrelse og en række udvalg.
 
De sportslige interesser tilgodeses af optimist-, SUP- og kapsejladsudvalg.
 
Kapsejlads - stævner - weekendture - lån af udstyr - sociale arrangementer - nye sociale relationer.
 
Socialt samvær
Den sociale side står aktivitetsudvalget for. Det sørger for at rammerne er i orden når der holdes fest og holder køkkenet åbent i forbindelse med aftensejladserne og ved andre arrangementer. Fælles udflugter som f. eks. en pinsetur ligger også i udvalgets regi.
 
Månedsbrev
Bestyrelsen sørger for, at medlemsbladet udkommer en gang om måneden. Her bliver du holdt orienteret om klubbens aktiviteter og anden nyttig information.
 
Sejlflåden
Dragør Sejlklub råder over en flåde bestående af en dommerbåd, dorryer, optimistjoller og SUPs, som stilles til medlemmernes rådighed.
Som medlem af Dansk Sejlunion giver klubben sine medlemmer mulighed for at deltage i nationale og internationale kapsejladser og Østersøkredsens fællesarrangementer, som kurser og lignende.
 
Fritidsaktiviteter
Som sportsklub kan vi få adgang til kommunens lokaler, hvilket betyder, at vi kan benytte disse udenfor den officielle åbningstid eller få rådighed over en gymnastiksal.
 
Havneplads
Som medlem af Dragør Sejlklub kan man søge om en havneplads på Nordre Mole, hvor Dragør Sejlklub iflg. aftale med havnen har retten til at fordele pladserne. Du kan læse om regelsætter for tildelingen via dette link. Du kan ansøge hos Jess Brønden på mail lokkevej7@gmail.com.
 
Du finder en oversigt over tildelte pladser her. 
 
Kontakt
Se i øvrigt oversigten over Kontaktpersoner.
 
Nyt medlem
Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Dragør Sejlkub kan du kontakte Torben Østergaard eller Britt Hougaard Bo som er medlemsambassadører for klubben (se kontaktdetaljer under bestyrelsen).
Du er også altid velkommen i klubhuset på 1. sal på Ndr. Mole eller du kan i sejlersæsonen også henvende dig til vore medlemmer på deres både, som kan kendes på klubbens røde stander med initialerne DS.
I punktet "Nyt medlem" i menuen til venstre kan du rekvirere flere oplysninger eller indmelde dig i klubben.