Bestyrelsesformand
Mik Jensen
Præsentation
  
Formand - tovholder, kapsejladsudvalget :
 
Mik Jensen
Vesterled 4
Tlf. 6131 6795
mikjensen.mj@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Kim Krøyer Pedersen
Præsentation
Kasserer, sekretær, tovholder for Sejlerskolen :
 
Kim Pedersen
Skipperstræde 4B
Tlf. 9360 9297
Pedersen.kim@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Tom Lindquist
Præsentation
 
Næstformand - tovholder, Bredde og Aktivitetsudvalget :
 
Tom Lindquist
Søgade 1
Tlf. 4042 2280
Se hele beskrivelsen
Britt Hougaard Bo
Præsentation

 Tovholder for Ungdomsafdelingen :

Britt Hougaard Bo
Rønne Alle 14
Tlf. 2531 8433
britthougaard@hotmail.com
 
Se hele beskrivelsen
Torben Østergaard
Præsentation
 
Tovholder, Bredde og Aktivitetsudvalget :
  
Torben Østergaard
Hollændervej 16
Tlf. 2145 9606  
Se hele beskrivelsen
Søren Hvalsø
Præsentation
Tlf. 2272 3161
sh@hvalsoeholding.dk 
Se hele beskrivelsen
Nis Hammer
Præsentation
Mobil 4078 2000
nis@youseeme.dk
Se hele beskrivelsen