VI ER ALLEREDE FULDT BOOKET PÅ SEJLERSKOLEN 2020 - FØLG VEJLEDNINGEN NEDENFOR FOR AT KOMME PÅ VENTELISTEN.

Dragør Sejlklub råder over tre Match28'ere, som er en dansk udviklet kølbåd med en længde på 28 fod/8,5 meter og en vægt på to tons. Båden kan sejles af både uøvede og erfarne sejlere af en besætning på 3-6 personer.

I Dragør Sejlklubs sejlerskole tilbyder vi undervisning på alle niveauer, så uanset om du aldrig har siddet i en båd eller har sejlet hele dit liv, vil der være rig mulighed for at blive udfordret:

1. På begynderholdene (mandag, onsdag eller torsdag) lærer deltagerne basal håndtering af en sejlbåd, herunder havnemanøvrer, vending/bomning, mand-over-bord, knob og udtryk. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at lære at sejle.

2. På de øvede hold (mandag, onsdag eller torsdag) forventes det at deltagerne har erfaring med sejlads af jolle eller kølbåd og har styr på basal håndtering af en sejlbåd, evt. tidligere har deltaget på et begynderhold. På de øvede hold bygger vi videre på færdighederne og får alle manøvrerne ind på rygraden. Vi vil også øve sejlads med spiler mm.

Uddybning af forventninger til elever på de øvede hold:

o Du skal kende de mest almindelige sejludtryk, fx styrbord/bagbord, luv/læ, skøde, fald, bom, spidse op/falde af.

o Du skal kunne færdes sikkert på båden - både i havn og til søs

o Du skal kunne hjælpe med at sætte sejl og styre båden ved hjælp af rorpind

o Du skal kunne binde de mest almindelige knob, fx pælestik, dobbelt halvstik, råbåndsknob

3. På kapsejladsholdene (tirsdag) lærer eleverne at begå sig på en kapsejladsbane, herunder start-procedurer og taktik på banen mm. Her forudsættes det at eleverne har betydelig erfaring med sejlads af jolle eller kølbåd, kan indgå i besætningen og aktivt udfylde en plads på holdet.

På alle hold vil der altid være en af vores dygtige instruktør, der både lærer fra sig, og holder øje med sikkerheden. Vi har både sejlertøj og svømmeveste, så du skal blot medbringe egnet fodtøj og påklædning efter forholdene.

Vi sejler én gang om ugen i ca. 2 timer pr. hold i perioden maj til september (begrænset undervisning i juli). Vi mødes kl. 17.45 til fælles klargøring af båden og sejler afsted omkring kl. 18.00.

Prisen for hele sæsonen er 1.850 kr. og forudsætter medlemskab af Dragør Sejlklub.

Vi åbner normalt for tilmeldingen til sejlerskolen i slutningen af januar og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. For at vi kan sammensætte holdene, så deltagerne får mest muligt ud af sejlerskolen, skal du kopiere nedenstående skema, indsætte skemaet i en mail, udfylde skemaet og sende mailen til sejlerskole@dragoersejlklub.dk:

Personoplysninger

Navn

 

E-mail

 

Telefonnummer

 

Alder

 

Holdsammensætning

1, Hvilket hold ønsker du at tilmelde dig? [sæt X]

a. Begynderhold

 

b. Øvet hold

 

c. Kapsejladshold

 

2. Hvilken dag ønsker du at sejle? [sæx x]
KUN relevant ved Begynderhold eller Øvet hold

a. Mandag

 

b. Onsdag

 

c. Torsdag

 

3. Hvad er dit formål/ambitioner med at deltage på sejlerskolen? [sæt X]
KUN relevant ved Øvet hold

a. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan komme til at deltage i kapsejladser

 

b. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan købe eller leje båd og sejle tursejlads

 

c. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan indgå som besætning/gast

 

4. Hvis du ønsker at sejle med din ægtefælle/kæreste/ven/veninde/osv. så angiv navnet/navnene på den/dem nedenfor:

 

Holdinddelingen er normalt på plads medio marts, hvorefter du vil modtage en mail om, hvilket hold du er kommet på. Mailen vil også indeholde link og beskrivelse af, hvordan du melder dig ind i Dragør Sejlklub, bekræfter din tilmelding til sejlerskolen og betaler for din deltagelse. Du skal IKKE tilmelde/betale på vores hjemmeside, før du har fået besked om, hvilket hold, du er kommet på.

Vi glæder os til at se dig i klubben og på vandet.

De bedste hilsner
Sejlerskolen