Dragør Sejlklub – en ungdomsvenlig sejlklub :
 

Vi har en aktiv og synlig afdeling med engagement af både sejlere og forældre. Vi udvikler sejlkundskaber og finder sejlervenner og sikrer kontinuitet i form af løbende rekruttering af nye sejlere, engagerede forældre og kvalificerede trænere.

 

Vi tilgodeser den enkelte sejler med forskellige former for sejlads og socialt samvær. Vi arbejder både for bredde og elitesejlads. Når sejlerne er modne til det, opfordrer vi til, at de deltager i udenbys stævner og træningssamlinger. 

 

Klubben stiller Optimist-, Laser-, Zest- og Fevajoller til rådighed for sejlerne.