Dragør Sejlklub – en ungdomsvenlig sejlklub :
 

Vi ønsker at skabe en aktiv og synlig afdeling med engagement af både sejlere og forældre, udvikle sejlkundskaber og finde sejlervenner og sikre kontinuitet i form af løbende rekruttering af nye sejlere, engagerede forældre og kvalificerede trænere.

 

Vi vil tilgodese den enkelte sejler med forskellige former for sejlads og socialt samvær. Vi arbejder både for bredde og elitesejlads. Når sejlerne er modne til det, opfordrer vi til, at de deltager i udenbys stævner og træningssamlinger.

 

Klubben stiller Optimist-, Zest- og Fevajoller til rådighed for sejlerne. Man er ikke garanteret samme jolle hver gang. Er der flere sejlere på en træningsaften end joller, deles sejlerne om jollerne.