SEJLADSBESTEMMELSER 2019

 

1. REGLER
Der sejles efter DS/ISAF 2017-2020 Kapsejladsregler og nærværende sejladsbestemmelser.
 
2. TIDSSKEMA
Fra 1. tirsdag i maj til og med sidste tirsdag i juni, afgives varselssignal kl. 18:55.
Fra 1. tirsdag i august til og med sidste tirsdag august afgives varselssignal kl. 18:55.
Fra 1. tirsdag i september og resten af sæsonen afgives varselssignal kl. 18:25.
Sidste tirsdagssejlads er tirsdag før Klubmesterskabet, som i år sejles 23. og 24. september.
 
3. STARTPROCEDURE 
Varselssignal:       5 min. før start hejses varselssignalet (talstander 1, 2 osv. for 1. start, og der afgives et lydsignal
Klarsignal:            4 min. før hver start hejses klarsignalet (signalflag P), og der afgives et lydsignal
Et-minut-signal:    Klarsignalet (signalflag P) nedhales, og der afgives et lydsignal
Startsignal:           Varselsignal nedhales, og der afgives et lydsignal. Varselssignal for evt. efterfølgende start sættes
 
Fælles starttidspunkt for flere starter angives ved, at de pågældende starters varselssignaler (talstandere) sættes samtidig.
 
4. BANEMÆRKER
Banesignaler: Nummertavle(r) + rødt/grønt flag for omsejlingsretning sættes senest samtidig med varselssignalet

 

0

Start- målområde – indtil ½ sm fra

55° 35,1’

12° 43,32’

1

Rød tønde FL.R.5s (16)

55° 33,04’

12° 42,52’

2

Rød tønde FL.R.3s (14)

55° 33,90’

12° 42,40’

3

Rød tønde FL.R.5s (12)

55° 34,65’

12° 42,28’

4

Rød tønde FL.R.3s (10)

55° 35,41’

12° 42,18’

5

Rød tønde FL.R.5s (8)

55° 36,16’

12° 42,07’

6

Rød tønde QR (6)

55° 36,91’

12° 41,97’

7

Kompasafmærkning YBY(vest)

55° 35,70’

12° 43,11’

8

Mærke udlagt af DS

55° 35,07’

12° 45,42’

9

Mærke udlagt af DS

55° 33,91’

12° 43,97’

H

Yderste røde havnevager

55° 35,69’

12° 41,17’

V

Udlagt mærke i vindøjet

 

 

T

Mærke udlagt af DS
(ligger mellem mærke 8 og 9)

55º34,38

12º44,80

 

Datum WGS 84
Bemærk: Banen udlægges valgfrit af dommeren og signaleres ved brug af nummertavlerne. Dommeren har mulighed for at lave start- og målområde tæt på havnen i ekstraordinære tilfælde - eksempelvis ved hård vestlig vind.
 
5. STARTLINIE
Mellem et udlagt mærke og orange flag på dommerbåden. Der kan være udlagt begrænsningsmærke.
 
5.a. Alternativ start og mållinje ud for havneområdet kan benyttes af dommeren, hvis det vurderes, at vejrforholdene ikke er til at anvende området ved mærke 0 (se ovenstående liste), eller hvis der er meget få deltagende både.
 
6. AFKORTNING AF BANEN
Banen kan afkortes ved ethvert rundingsmærke. Signaleres ved signalflag S og to lydsignaler, jf. regel 32.
 
7. BANEFORLÆNGELSE
Ved baneforlængelse skal mållinjen passeres i retningen fra sidste mærke før de nye ben sejles.
Forlængelse af 1. start:        Talstander 1 + nummertavle
Forlængelse af 2. start:        Talstander 2 + nummertavle
Forlængelse af 3. start:        Talstander 3 + nummertavle
Forlængelse af flere starter: Talstandere + nummertavler
  
8. MÅLLINIEN
Mållinjen er mellem udlagt mærke eller et banemærke (se punkt 5) og orange flag på dommerbåden. Et eventuelt begrænsningsmærke behøver ikke at blive respekteret ved målgang. Mållinjen skal passeres i retning fra sidste banemærke.
 
9. TIDSBEGRÆNSNING
2 timer fra hver start.

10. PROTESTER 
Behandles iht. kapsejladsreglerne efter sejladsen i klubhuset. Frist for indgivelse af protest udløber ½ time efter dommerbåden er i havn. Husk at enhver kan rette sin fejl ved at foretage en 360° vending inden næste mærkerunding. Udtaget dog episoder dækket af regel 44.1 (b).
 
11. RESULTATER
Læses op i klubhuset efter sejladsen og publiceres på Manage2Sail samt klubbens hjemmeside. Der uddeles symbolske præmier for hver 5. deltagende båd og klappes af alle placeringer.
 
12. BEGRÆNSNINGER
Der må sejles i sejlrenden, men der skal tages størst muligt hensyn til erhvervstrafikken.
 
13. RADIOKOMMUNIKATION
Vi benytter under sejladserne VHF-kanal 72. 

14. DELTAGERE, SOM IKKE ER MEDLEM AF DRAGØR SEJLKLUB
Kapsejladsudvalget kan godkende deltagelse af både, hvis ejer ikke er medlem af Dragør Sejlklub.

 

Revideret juni 2019.