SEJLADSBESTEMMELSER

DRAGØR SEJLKLUBS TIRSDAGSSEJLADSER

 

1. Regler

Der sejles efter ISAF 2017 -2020 Kapsejladsregler og nærværende sejladsbestemmelser.

 

2. Tidsskema

Fra 1. tirsdag i maj til og med sidste tirsdag i juni, afgives varselssignal kl. 18:55.

Fra 1. tirsdag i august til og med sidste tirsdag august afgives varselssignal kl. 18:55.

Fra 1. tirsdag i september og resten af sæsonen afgives varselssignal kl. 18:25.

Sidste tirsdagssejlads er tirsdag før Klubmesterskabet, som i år sejles 23. og 24. september.

 

3. Startprocedure

Banesignaler (nummertavler) + rødt/grønt flag for omsejlingsretning sættes senest samtidig med varselssignalet

Varselssignal: 5 min. før start hejses varselssignalet (talstander 1 for 1. start, talstander 2 for 2. Start, og så fremdeles, hvis behovet skulle opstå) og der afgives et lydsignal.

Klarsignal: 4 min. før hver start hejses klarsignalet (signalflag P), og der afgives et lydsignal.

Et-minut-signal: Klarsignalet (signalflag P) nedhales, og der afgives et lydsignal.

Startsignal: Varselsignal nedhales, og der afgives et lydsignal. Varselssignal for evt. efterfølgende start sættes.

 

Fælles starttidspunkt for flere starter angives ved, at de pågældende starters varselssignaler (talstandere) sættes samtidig.

 

4. Banemærker

 

0

Start- målområde – indtil ½ sm fra

55° 35,1’

12° 43,32’

1

Rød tønde FL.R.5s (16)

55° 33,04’

12° 42,52’

2

Rød tønde FL.R.3s (14)

55° 33,90’

12° 42,40’

3

Rød tønde FL.R.5s (12)

55° 34,65’

12° 42,28’

4

Rød tønde FL.R.3s (10)

55° 35,41’

12° 42,18’

5

Rød tønde FL.R.5s (8)

55° 36,16’

12° 42,07’

6

Rød tønde QR (6)

55° 36,91’

12° 41,97’

7

Kompasafmærkning YBY(vest)

55° 35,70’

12° 43,11’

8

Mærke udlagt af DS

55° 35,07’

12° 45,42’

9

Mærke udlagt af DS

55° 33,91’

12° 43,97’

H

Yderste røde havnevager

55° 35,69’

12° 41,17’

V

Udlagt mærke i vindøjet

 

 

T

Mærke udlagt af DS

(ligger mellem mærke 8 og 9.

55º34,38

12º44,80

 

Datum WGS 84

Bemærk: Banen udlægges valgfrit af dommeren og signaleres ved brug af nummertavlerne.

Dommeren har mulighed for at lave start- og målområde tæt på havnen i ekstraordinære tilfælde. Eksempelvis ved hård vestlig vind.

 

5. Startlinje

Mellem et udlagt mærke og orange flag på dommerbåden. Der kan være udlagt begrænsningsmærke.

 

5.a. Alternativ start og mållinje ud for havneområdet kan benyttes af dommeren, hvis det vurderes, at vejrforholdene ikke er til at anvende området ved mærke 0 (se ovenstående liste) eller, hvis der er meget få deltagende både.

 

6. Afkortning af banen

Banen kan afkortes ved ethvert rundingsmærke. Signaleres ved signalflag S og to lydsignaler, jf. regel 32.

 

7. Baneforlængelse

Ved baneforlængelse skal mållinjen passeres i retningen fra sidste mærke før de nye ben sejles.

Forlængelse af 1. start: Talstander 1 + nummertavle

Forlængelse af 2. start: Talstander 2 + nummertavle

Forlængelse af 3. start: Talstander 3 + nummertavle

Forlængelse af flere starter: Talstandere + nummertavler

 

 

8. Mållinjen

Mållinjen er mellem udlagt mærke eller et banemærke (se punkt 5) og orange flag på dommerbåden. Et eventuelt begrænsningsmærke behøver ikke at blive respekteret ved målgang. Mållinjen skal passeres i retning fra sidste banemærke.

 

9. Tidsbegrænsning

2 timer fra hver start.

 

10. Protester.

Behandles iht. kapsejladsreglerne efter sejladsen i klubhuset. Frist for indgivelse af protest udløber ½ time efter dommerbåden er i havn. Husk at enhver kan rette sin fejl ved at foretage en 360° vending inden næste mærkerunding. Udtaget dog episoder dækket af regel 44.1 (b)

 

11. Resultater

Læses op i klubhuset efter sejladsen.

Der er ingen præmier, men der klappes højest af den bedste placering.

Afsnit 11, ændres hvis en præmiesponsor findes/melder sig.

 

12. Begrænsninger

Der må sejles i sejlrenden, men der skal tages størst muligt hensyn til erhvervstrafikken.

 

13. Radiokommunikation

Vi benytter under sejladserne VHF-kanalerne 72 og 16.

 

14. Deltagere som ikke er medlem af Dragør Sejlklub

Kapsejladsudvalget kan godkende deltagelse af både, hvis ejer ikke er medlem af Dragør Sejlklub.

 

Sejladsbestemmelser revideret april 2017.