Dragør Sejlklub vil selvfølgelig også tilbyde sejlerskole i 2020 og vi kan næsten ikke vente til foråret kommer. Vi forventer at åbne for tilmeldingerne i løbet af februar, hvilket vil blive annonceret her på hjemmesiden. Deltagere på sejlerskolen i 2019 og personer, som allerede står på ventelisten, får automatisk besked via email, når vi åbner for tilmeldingerne.

Vi glæder os allerede til mange sjove og lærerige timer på vandet

Mange hilsner
Sejlerskolen
 
 
 
 
Dragør Sejlskole råder over tre Match28'ere, som er en dansk udviklet kølbåd med en længde på 28 fod/8,5 meter og en vægt på to tons. Båden kan sejles af både uøvede og erfarne sejlere af en besætning på 3-6 personer. På alle hold vil der altid være en af vores dygtige instruktør, der både lærer fra sig, og holder øje med sikkerheden.

Vi tilbyder undervisning på alle niveauer, så uanset om du aldrig har siddet i en båd eller har sejlet hele dit liv, vil der være rig mulighed for at blive udfordret:

  1. På begynderholdene (mandag, onsdag eller torsdag) lærer deltagerne basal håndtering af en sejlbåd, herunder havnemanøvrer, vending/bomning, mand-over-bord, knob og udtryk. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at lære at sejle.
  2. På de øvede hold (mandag, onsdag eller torsdag) forventes det at deltagerne har erfaring med sejlads af jolle eller kølbåd og har styr på basal håndtering af en sejlbåd, evt. tidligere har deltaget på et begynderhold. På de øvede hold bygger vi videre på færdighederne og får alle manøvrerne ind på rygraden. Vi vil også øve sejlads med spiler mm. Uddybning af forventninger til elever på de øvede hold:
  • Du skal kende de mest almindelige sejludtryk, fx styrbord/bagbord, luv/læ, skøde, fald, bom, spidse op/falde af.
  • Du skal kunne færdes sikkert på båden - både i havn og til søs
  • Du skal kunne hjælpe med at sætte sejl og styre båden ved hjælp af rorpind
  • Du skal kunne binde de mest almindelige knob, fx pælestik, dobbelt halvstik, råbåndsknob
  1. På kapsejladsholdene (tirsdag) lærer eleverne at begå sig på en kapsejladsbane, herunder start-procedurer og taktik på banen mm. Her forudsættes det at eleverne har betydelig erfaring med sejlads af jolle eller kølbåd, kan indgå i besætningen og aktivt udfylde en plads på holdet.

Dragør Sejlklub har både sejlertøj og svømmeveste, så eleverne skal blot medbringe egnet fodtøj og påklædning efter forholdene. Vi sejler én gang om ugen i ca. 2 timer pr. hold i perioden maj til september (begrænset undervisning i juli). Mødetid er kl. 17.45, hvor båden først klargøres. Derefter afgang fra havnen omkring kl. 18.00.

Prisen for hele sæsonen er 1.850 kr. og forudsætter medlemskab af Dragør Sejlklub.

Pladserne tildeles efter først til mølle-princippet og du kan tilmelde dig sejlerskolen ved at skrive til sejlerskole@dragoersejlklub.dk 

For at vi kan sammensætte holdene, så du får mest muligt ud af sejlerskolen, vil vi bede dig om at udfylde nedenstående der fremsender pr. mail.

Personoplysninger

Navn

 

E-mail

 

Alder

 

Holdsammensætning

1, Hvilket hold ønsker du at tilmelde dig? [sæt X]

a. Begynderhold

 

b. Øvet hold

 

c. Kapsejladshold

 

2. Hvis begynderhold eller øvet hold:

Hvilken dag ønsker du at sejle? [sæt X]

a. Mandag

 

b. Onsdag

 

c. Torsdag

 

3. Hvis øvet hold:

Hvad er dit formål/ambitioner med at deltage på sejlerskolen? [sæt X]

a. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan komme til at deltage i kapsejladser

 

b. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan købe eller leje båd og sejle tursejlads

 

c. Jeg vil gerne styrke mine færdigheder, så jeg kan indgå som besætning/gast

 

4. Hvis du ønsker at sejle med din kone/kæreste/ven/veninde/osv. så angiv navnet/navnene på den/dem nedenfor:

 

Når vi har modtaget ovenstående, kan vi sammensætte holdene bedst muligt, og du vil i god tid inden sæsonen starter, modtage en mail om hvilket hold du er kommet på, hvilken instruktør du får samt en liste med de øvrige deltagere på din båd.

Vi glæder os til at se dig i klubben og på vandet.