Bestyrelsesformand
Mik Jensen
  
Formand - tovholder, kapsejladsudvalget :
 
Mik Jensen
Vesterled 4
Tlf. 6131 6795
mikjensen.mj@gmail.com
Læs mere
Kasserer
Kim Krøyer Pedersen
Kasserer, sekretær, tovholder for Sejlerskolen :
 
Kim Pedersen
Skipperstræde 4B
Tlf. 9360 9297
Pedersen.kim@gmail.com
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Tom Lindquist
 
Næstformand - tovholder, Bredde og Aktivitetsudvalget :
 
Tom Lindquist
Søgade 1
Tlf. 4042 2280
Læs mere
Britt Hougaard Bo

 Tovholder for Ungdomsafdelingen :

Britt Hougaard Bo
Rønne Alle 14
Tlf. 2531 8433
britthougaard@hotmail.com
 
Læs mere
Søren Hvalsø
Tlf. 2272 3161
sh@hvalsoeholding.dk 
Læs mere
Thomas Romanoff

Tovholder for Ungdomsafdelingen :

Thomas Romanoff
Hollændervej 9
Tlf. 2067 2753
thomas.romanoff@me.com
 
Læs mere
Camilla Hey
Læs mere