Kapsejladsudvalg
Erik Stangerup
Målerudvalg
Jess Brønden
Jess Brønden
Tlf. 2973 5341
Mail lokkevej7@gmail.com 
Ungdom
Kirsten Nielsen
Thomas Romanoff
Thomas Romanoff
Hollændervej 9
Tlf. 2067 2753
thomas.romanoff@me.com
SUP
Britt Hougaard Bo
Britt Hougaard Bo
Rønne Alle 14
Tlf. 2531 8433
britthougaard@hotmail.com
Instruktører skolebåde
Kim Krøyer Pedersen
Instruktør på Match 28 mandag og torsdag
Tlf. 9360 9297
Pedersen.kim@gmail.com
Nis Hammer
Instruktør på Match 28 onsdag
Tlf. 4078 2000
nis@youseeme.dk
 
Finnjoller
Jan Peetz
 Tovholder for Finnjolleklubben :
 Jan Peetz
Hjertingvej 25
2720 Vanløse
21956111
Aktivitetsudvalg
Lene Mathiesen
Lene Mathiesen
Mobil 6127 0712
Mail lj.mathiesen@mail.dk 
Kate Brønden
Kate Brønden
Mobil 
Mail kb.ds@mail.dk