KLUBMESTERSKAB 2019
 

Den 21-22. september 2019 byder Dragør Sejlklub igen velkommen til det traditionelle Klubmesterskab, som løber over 2 dage og afsluttes med hyggelig frokost i Caféen om søndagen kl. 14:00.

Stævnet er gratis og åbent for deltagere fra andre klubber. Både, hvis skipper ikke er medlem af Dragør Sejlklub, kan ikke konkurrere om titlen Klubmester eller vandrepokalerne.

Der sejles i år i 2 løb: 1. Start / 1. løb for bådklasserne Knarr, Drage og Soling samt 2. Start / 2. løb for alle andre både med gyldigt DH-målerbrev. Stævneledelsen kan under særlige omstændigheder ændre løbsinddelingen og/eller dispensere fra manglende målerbreve. Der er præmie for hver 5. deltagende båd.

Der sejles efter Dansk Sejlunions/ISAFs kapsejladsregler, dog modificeres afsn. 60.1 således, at en båd kun kan anlægge protest mod en anden båd, såfremt der er sket skade på båd(e) eller besætning og i givet fald udgøres protestkomitéen af stævneledelsen. Som altid opfordrer vi til fair sejlads og til at man tager sin straf, hvis- og når dette er påkrævet.

Der afholdes et kort skippermøde den 21. september kl. 09:00 i Dragør Sejlklubs klubhus på Strandlinien 1, Dragør.

Startområdet ligger omkring DS mærke 0 på østsiden af sejlrenden (fortegnelse over standardmærker kan hentes her). 1. start begge dage er kl. 10:00 og varselssignal for 2. start vil blive givet umiddelbart herefter.

Der vil blive sejlet op/ned-baner af 40-45 minutters varighed med 2 opkryds og start/mållinien som gate med valgfri vending. Topmærket lægges i vindøjet; alternativt vælges det blandt Dragør Sejlklubs standardmærker og nummeret vil da blive vist på dommerbåden. Baneledelsen kan af hensyn til sejladsafviklingen afkorte banen eller ændre topmærket. Dette vil da blive signaleret på dommerbåden ved passage af gate med stander S eller C.

Omsejlingsretningen er bagbord rundt. Det tilstræbes at gennemføre så mange sejladser som muligt om lørdagen. Om søndagen er sidste frist for varselssignal kl. 13:00. Både, der efter baneledelsens vurdering ikke kan/vil fuldføre senest 5 minutter efter næstsidste båd i samme løb vil blive noteret som DNF.

Efter sejladsen lørdag er der mole-øl på terrassen ved klubhuset. Søndag afsluttes stævnet med frokost i Caféen, hvor man kan bestille platter til kr. 140,- eller medbringe egne anretninger. Opdækning arrangeres af stævneledelsen.

Tilmelding til stævnet er påkrævet og foretages senest den 20. september her på klubbens hjemmeside under "Events - Klubmesterskab 2019". Angiv venligst skippers navn, bådens sejlnummer og navn samt i kommentarfeltet hvor mange pladser, I ønsker til frokost søndag. Angiv også om I medbringer egen mad eller vil bestille platter fra Caféen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes via email til erik@stangerup.org. 

Vi glæder os til at se jer!

Dragør Sejlklub

Kapsejladsudvalget